حراج توالت فرنگی آرمیتاژ در بازار بورس تهران موجب ازدحام فروشندگان شد

علیرغم افزایش استفاده، پایداری استفاده از توالت فرنگی با توجه به تصورات نادرست اساسی در مورد پر کردن گودال و عدم آگاهی در مورد فرآیند تجزیه نتایجی که مداخله ما توانست بر آنها تأثیر بگذارد، همچنان یک نگرانی است.

استفاده مستمر از توالت فرنگی آرمیتاژ برای بهبود شیوه‌های بهداشتی در بیهار و ریشه‌کن کردن اجابت مزاج در باز ضروری است.

استفاده مداوم از ارتباطات تغییر رفتار را به عنوان کلیدی برای بهبود پایداری استفاده از توالت فرنگی، از جمله تعامل با جامعه و رهبران مذهبی برای افزایش استفاده از توالت فرنگی و ایجاد تغییرات رفتاری و نگرشی، شناسایی کرد.

بیشتر کمپین‌های ارتباطی که استفاده از توالت فرنگی را ترویج می‌کنند، بر زنان متمرکز شده‌اند و بر موضوعاتی مانند عزت و امنیت تأکید دارند.

مطالعه ما نشان داد که استفاده از توالت فرنگی در میان زنان بالا بود، در حالی که این مورد در مورد مردان صادق نبود.

به این ترتیب، مهم است که کل جوامع را در این بحث ها بگنجانید و مطمئن شوید که سیاست های بهداشتی منعکس کننده شرایط در حال تغییر هستند.

از مرکز منابع جنسیتی بر مفهوم “ارزش برای پول” و نیاز به بازنگری در سرمایه گذاری در سرویس بهداشتی در مقابل تغییراتی که در جامعه ایجاد کرده است تأکید کرد.

توالت

پرابهاکار سینها، متخصص WASH از یونیسف بیهار، توجه را به این واقعیت جلب کرد که جمعیت عمده بیهار از نسل اول توالت فرنگی استفاده می کنند.

با توجه به موانع رفتاری، آنها باید در استفاده پایدار از توالت فرنگی درگیر شوند.

افزایش دانش و نگرش های مربوط به پر کردن گودال، زمان صرف شده برای تجزیه و اهمیت خود تخلیه.

این امر تا حد زیادی به پایداری استفاده از توالت فرنگی و افزایش دستاوردهای بهداشت عمومی بدون افزایش ناخواسته تخلیه بر اساس کاست کمک می کند.
افزایش تاکید مجریان و سیاستگذاران برنامه بر ساخت استاندارد چاله های توالت فرنگی، به حداقل رساندن ناهماهنگی در نوع و اندازه.

اندازه و کیفیت بسیار متفاوت چاله‌ها، تنظیم پیام‌های استاندارد شده پیرامون پر کردن گودال را دشوار می‌کند و در نتیجه پیام‌های متناقض و بالقوه نادرست ایجاد می‌شود.

تنها در هند حدود 550 میلیون نفر در فضای باز مدفوع می کنند که بیش از نیمی از مردم جهان را تشکیل می دهد که اجابت مزاج باز انجام می دهند.

هندی ها روزانه نزدیک به 65000 متریک تن مدفوع را به محیط زیست دفع می کنند.

این منجر به مرگ سالانه 188000 کودک زیر پنج سال به دلیل اسهال می شود. هند 6.4 درصد از تولید ناخالص داخلی (53.8 میلیارد دلار) را به دلیل بهداشت ضعیف سالانه از دست می دهد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.